Afis.cursuri 192x300 Oferta educaţională

Casa de Cultură a Municipiului Brăila este preocupată permanent de educaţie  şi dezvoltare continuă, tocmai de aceea organizează anual cursuri în domeniul artelor frumoase, cursuri care aduc mai aproape tinerii  şi copiii din municipiul Brăila. Pe lângă instruirea în domeniul artistic, cursurile noastre au menirea de a desăvârşi personalitatea adolescentului oferindu-i cunoştinţe şi capacităţi cuprinse în conceptul de cultură generală, precum şi competenţe care să îi permită orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbărilor.

Muzica ocupă un loc special în preferinţele comunităţii, astfel că organizăm anual cursuri de chitară, canto muzică uşoară  şi muzică populară, mandolină, acordeon şi orgă.

În vederea realizării scopului şi obiectivului său de activitate, Casa de Cultură a Municipiului Brăila utilizează metode interactive în spiritul parteneriatului social cu instituţii şi organisme care desfăşoară activităţi similare. Casa de Cultură Brăila este deschisă ideilor comunităţii de a diversifica şi dezvolta oferta educaţională, în scopul participării active la dezvoltarea actului cultural-artistic local şi naţional.

Casa de Cultură Brăila, ca furnizor de cursuri în domeniul artistic, este pe deoparte susţinută puternic de tradiţia bogată pe care o deţine în contextul educaţional comunitar, dar în acelaşi timp are misiunea de a îmbogăţi permanent această tradiţie, asigurând o dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă a cursanţilor şi contribuind la formarea unor personalităţi autonome, responsabile şi creative care sunt în măsura să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională. 

Program cursuri

Pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018, Casa de Cultură a Municipiului Brăila organizează cursuri după următorul program:

Sediul central, Casa „Petre Ştefănescu-Goangă”:
Curs chitară: Luni şi Miercuri, 10:00-16:00 – instructor: Dumitru Popescu
Curs canto muzică uşoară şi folclor: Marţi, 17:00-19:00 – instructor: Maria Ciocan

Filiala Radu Negru:
Curs chitară: Marţi şi Joi, 10:00-16:00 – instructor: Dumitru Popescu

Filiala Nedelcu Chercea:
Curs chitară: Luni şi Miercuri – instructor: Mugur Anghelescu
Curs mandolină: Marţi şi Joi – instructor: Mugur Anghelescu
Curs acordeon/orgă: Sâmbătă şi Duminică – instructor: Mugur Anghelescu

Toate cursurile au o durată de 2h/săptămână pentru fiecare grupă, iar preţul acestora este de 35 lei pe lună.