Cultură Brăila în câteva cuvinte

Casa de Cultură a Municipiului Brăila are ca scop, oferind cadrul de desfăşurare, organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de interpretare cultural-artistică, recreativ-distractivă, să realizeze prestaţii cultural-artistice în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Misiunea actuală a instituţiei rezidă din rolul culturii în sistemul social. Pornind de la premiza că este o componentă a acestui sistem, cultura determină toate celelalte componente (economică, demografică, politică, psiho-socială, etc.) şi este determinată la rândul său de acestea.

Casa de Cultură a Municipiului Brăila figurează ca având sediul central în imobilul situat în Brăila, strada Polonă nr. 14, însă imobilul respectiv a fost revendicat şi, ulterior, retrocedat urmaşilor proprietarului, încă din luna aprilie a anului 2007. Prin urmare, în acest moment instituţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui imobil restaurat printr-un proiect cu finanţare europeană, clădire de patrimoniu aparţinând lui Petre Ştefănescu-Goangă, denumită „Casa Goangă” şi care se află situată pe strada Poligon nr. 2, chiar în centrul vechi al oraşului Brăila. Instituţia îşi mai desfăşoară activitatea în alte două filiale din municipiu, în cartierele Nedelcu Chercea şi Radu Negru.

Casa de Cultură a Municipiului Brăila iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane. În acest sens, instituţia organizează şi desfăşoară activităţi culturale, artistice şi de educaţie permanentă, conservă şi transmite valorile morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal. Totodată, organizează şi susţine activităţi de documentare a expoziţiilor temporare, elaborează monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului. Baza activităţii instituţiei o constituie agenda manifestărilor culturale aprobată de Consiliul Local al Municipiului Brăila.

Pe lângă acestea, membrii grupului folk „Generaţii”, ai ansamblului vocal-instrumental „Valurile Dunării” şi interpreţii de folclor ai Casei de Cultură Brăila sunt angrenaţi într-o multitudine de reprezentaţii de anvergură: spectacole în instituţii de cult, spectacole de caritate pentru copiii de la centrele de asistenţă socială sau pentru vârstnicii din căminele de bătrâni. De asemenea, sunt încheiate o serie de parteneriate la organizarea evenimentelor culturale cu licee, şcoli şi grădiniţe, precum şi cu instituţii din municipiu. Tinerii au fost dintotdeauna în atenţia instituţiei, spectacolele de muzică uşoară şi dans sau cele de muzică şi dans popular organizate direct sau în calitate de co-organizatori fiindu-le dedicate în mod special. De menţionat este faptul că instituţia noastră îşi stabileşte o prioritate în a se adresa, prin activităţile sale, populaţiei tinere, un segment ţintă care accede din ce în ce mai greu la cultura de calitate.

De asemenea, Casa de Cultură Brăila organizează şi găzduieşte evenimente de talie naţională şi internaţională, printre care amintim: Festivalul Coral Naţional ARMONIFEST – eveniment ce promovează muzica corală; Turneul Internaţional de Şah feminin Memorialul „Maria Albuleţ”, organizat cu sprijinul şi implicarea Federaţiei Române de Şah; Întâlnirea anuală a epigramiştilor, eveniment cu tradiţie dedicat umorului autentic în cadrul căruia numeroase cluburi din ţară pornesc un duel epigramatic arbitrat de Clubul Umoriştilor Brăileni „Ştefan Tropcea”, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei noastre.

Astfel, pentru noi, Cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară, în contextul dezvoltării durabile, având multiple funcţiuni şi implicaţii. Ea este un factor al calităţii vieţii, orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a societăţilor trebuind să ia în considerare acest indicator. Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului, ca expresie a identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale, etc.) şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate şi susţinute prin demersuri şi programe pro-active. Casa de Cultură Brăila îşi asumă această călătorie dificilă şi minunată în acelaşi timp de a promova şi susţine actul cultural-artistic în toate formele lui de manifestare!

Proiect de buget pe anul 2017.

Buget1 001 300x218 Despre noi Buget2 001 300x218 Despre noi Buget3 001 300x218 Despre noi Buget4 001 300x218 Despre noi Buget5 001 300x218 Despre noi Buget6 001 300x218 Despre noi Buget7 001 300x218 Despre noi Buget8 001 300x218 Despre noi

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA ANGAJEAZĂ REFERENT DE SPECIALITATE.